Zawartość
43 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

 
Tytuł:43 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
Url:https://prawoo.pl/autorzy-Michał+Koszowski.html
Opis: 
 Strona www uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawę ustawa o wychowaniu w trzeźwości art 14,ustawa o wychowaniu w trzeźwości dziennik ustaw,ustawa o wychowaniu w trzeźwości nowelizacja,ustawa o wychowaniu w trzeźwości opłaty,ustawa o wychowaniu w trzeźwości wikipedia i o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która m.in. gruntownie przemodelowała kompetencje samorządu gminnego dotyczące ograniczenia liczby miejsc sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.